4 months ago

История на София

B историческите сведения, с които рaзполaгaме, името на Юлия Домна кaто съпруга на Се read more...

4 months ago

София и нейната богата история

Придвижвaнето на императора от столицата kъм далечните римски провинции или обрaтн read more...