4 weeks ago

Zaproszenie – szkolenia z panowania nad stresem

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

4 weeks ago

Decyzja – szkolenia z fińskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://szkolenie-integ read more...

1 month ago

Zaproszenie – warsztaty z meycyjny

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://szkolenie read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z socjologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN

1 month ago

Obwieszczenie – warsztaty z marketingu

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013