5 days ago

Decyzja – szkolenia i gry

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.s read more...

5 days ago

Anons informacyjny – kursy z kreatywności

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.s read more...

6 days ago

Ołoszenie – warsztaty z chińskiego

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...

6 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z włoskiego

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http: read more...

7 days ago

Zaproszenie – treningi z włoskiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z Excela

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.s read more...

1 week ago

Obwieszczenie – szkolenia z Excela

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http: read more...