1 month ago

Publikacja – szkolenia z chińskiego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.szkolenia-coac read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z chińskiego

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN