6 hours ago

Anons informacyjny – szkolenia z pedagogiki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

15 hours ago

Decyzja – szkolenia z prawa prasowego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

19 hours ago

Informacja – szkolenia z estońskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

2 days ago

Anons informacyjny – treningi z adrogologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.motywowanie.com.pl/?certyfikowane-narze read more...

3 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z komunikacji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

4 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z innowacyjności

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

4 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z reklamy

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.menedzerskie.com.pl read more...