51 minutes ago

Obwieszczenie – szkolenia z autoprezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

19 hours ago

Obwieszczenie – szkolenia z psychologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolenia.malbork.pl/2017/02/08/scenki read more...

2 days ago

Informacja – treningi z niemieckiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

3 days ago

Publikacja – szkolenia z public relations

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolenia123.com.pl/2017/01 read more...

4 days ago

Informacja – kursy z biotechnologii

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://szkolenia.malb read more...

4 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z translacji

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://szkolenia123.com.pl/2017/02/0 read more...

4 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z podejmowania decyzji

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...