6 hours ago

Ołoszenie – szkolenia z prowadzenia rezentacji

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

10 hours ago

Obwieszczenie – treningi z rosyjskiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

13 hours ago

Zawiadomienie – treningi z translacji

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.szkolenia-handlowe.inf read more...

2 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z psychologii

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.szkolenia-handlowe.biz.pl read more...

2 days ago

Informacja – treningi z autoprezentacji

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.szkolenia-handlowe.inf read more...

3 days ago

Publikacja – szkolenia z turystyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

3 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z integracyjne

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...