6 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z Worda

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

6 days ago

Ołoszenie – warsztaty z programowania

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z team building

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

7 days ago

Informacja – treningi z historii

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

1 week ago

Zaproszenie – warsztaty z fizykich

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.motywowa read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z psychologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z mentoringu

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.motywowanie.com.pl/?czym-jest-motywacja,75 W celu schema read more...