11 hours ago

Ołoszenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http:// read more...

22 hours ago

Zaproszenie – treningi z politologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" read more...

5 days ago

Informacja – warsztaty z Excela

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.integracyjne-wyjazdy.ed read more...

5 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z biologii

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

5 days ago

Informacja – kursy z ekonomii

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 h read more...

1 week ago

Publikacja – szkolenia z algebry

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/s read more...

1 week ago

Informacja – kursy z technik pamięciowych

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.team-building.com.pl/blog/r read more...