3 days ago

Anons informacyjny – kursy z innowacyjności

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka read more...

4 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z chemii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) read more...

4 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z czeskiego

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka read more...

5 days ago

Ołoszenie – szkolenia z kreatywności

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.team-building.host-hermer.pl read more...

5 days ago

Zaproszenie – szkolenia z historii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolenia-integracyjne.n read more...

7 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z rekrutacji

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka read more...

1 week ago

Anons informacyjny – szkolenia z agrotrystyki

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...