1 month ago

Decyzja – szkolenia z translacji

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://szkolenie-integracyjne.org. read more...

1 month ago

Publikacja – kursy z autoprezentacji

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 http read more...

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z Windowsa

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

1 month ago

Anons informacyjny – kursy handlowe

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z chemii

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...