2 days ago

Anons informacyjny – kursy z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

2 days ago

Informacja – szkolenia z fizykich

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka read more...

2 days ago

Informacja – szkolenia z psychologii

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.zarzadzanie-projektam read more...

3 days ago

Ołoszenie – kursy z francuskiego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http: read more...

3 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z transportu

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

6 days ago

Decyzja – warsztaty z kodeksu cywilnego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.szkolenia-zamkniete.org.pl/blog/nagrodzeni-kursan read more...

1 week ago

Anons informacyjny – warsztaty z fizykich

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.zarzadza read more...