4 weeks ago

Informacja – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazd read more...

4 weeks ago

Obwieszczenie – szkolenia z hiszpańskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) read more...

1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z rolnictwa

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 http read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z angielskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/za read more...

1 month ago

Ołoszenie – kursy z innowacyjności

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" read more...

1 month ago

Obwieszczenie – kursy z prowadzenia rezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z promocji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 read more...