5 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z systemów ocen

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.gry-menedzerskie.co read more...

6 days ago

Ołoszenie – treningi z politologii

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” read more...

6 days ago

Decyzja – szkolenia z team building

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) read more...

6 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z mentoringu

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...

7 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z psychologii

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 htt read more...

7 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z psychologii

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://gry-szkolenia.com read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z matematyki

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...