3 days ago

Obwieszczenie – treningi z fińskiego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

3 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z turystyki

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/bl read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z angielskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/b read more...

1 week ago

Decyzja – szkolenia z psychologii

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/skutec read more...

1 week ago

Ołoszenie – szkolenia z public relations

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 read more...

2 weeks ago

Zaproszenie – szkolenia z autoprezentacji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.team-building.com.pl/blog/zasady-badania-potr read more...

2 weeks ago

Anons informacyjny – treningi z Excela

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN read more...