6 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z podejmowania decyzji

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...

6 days ago

Ołoszenie – szkolenia z historii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.biznesowe-szkolenia.net.p read more...

7 days ago

Zaproszenie – szkolenia z algebry

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http:// read more...

7 days ago

Publikacja – szkolenia z public relations

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...

1 week ago

Obwieszczenie – szkolenia z algebry

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z Windowsa

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) read more...

1 week ago

Ołoszenie – szkolenia z Power Point

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...