3 days ago

Decyzja – szkolenia z komunikacji

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

4 days ago

Decyzja – szkolenia z portugalskiego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.szkolenia-coaching.edu.pl/blog/narzedz read more...

4 days ago

Publikacja – kursy z włoskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.szkolenia-bi read more...

5 days ago

Ołoszenie – kursy z meycyjny

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

5 days ago

Publikacja – kursy z historii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.szkolenia-coaching.info.p read more...

6 days ago

Obwieszczenie – szkolenia i gry

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z logistyki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 read more...