4 weeks ago

Zaproszenie – treningi z ekonomii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.team-building.com.pl/blog/eleme read more...

4 weeks ago

Zaproszenie – szkolenia z transportu

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http read more...

1 month ago

Publikacja – szkolenia z adrogologii

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z prawa karnego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 h read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z Windowsa

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z integracyjne

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z Windowsa

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...