4 weeks ago

Publikacja – szkolenia z prawa karnego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

1 month ago

Ołoszenie – warsztaty z prawa prasowego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z historii

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.szkolenia-zamkniete.org.pl/blog/artykuly-gry-biz read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z coachingu

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z portugalskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.zarzadzanie-projektami read more...

1 month ago

Anons informacyjny – treningi i symulacje

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.teambuilding.edu.pl/blog/wyroznieni-klienci read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” read more...