4 weeks ago

Obwieszczenie – kursy z doradztwa kryzysowego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...

4 weeks ago

Decyzja – warsztaty z portugalskiego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

4 weeks ago

Zawiadomienie – treningi z matematyki

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.szkolenia-sprzedaz.com.pl/blog/baza read more...

1 month ago

Obwieszczenie – kursy i gry

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

1 month ago

Obwieszczenie – treningi z innowacyjności

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...

1 month ago

Obwieszczenie – kursy z adrogologii

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia ze słowackiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 htt read more...