7 months ago

làm bằng đại hoc có hồ sơ gốc

làm bằng đại học liên thông phổ thông của tỉnh. Nếu ai học xong THPT đều có thể vào ĐH, với cách dạy và học của Việt Nam hiện thời chất lượng sẽ không bảo đảm”, ông Giang nói.
Họ read more...

7 months ago

làm bằng đại học ở hải phòng

làm bằng đại học giá rẻ ở hà nội phổ quát của tỉnh. Nếu ai học xong THPT đều có thể vào ĐH, với cách dạy và học của Việt Nam giờ chất lượng sẽ không bảo đảm”, ông Giang nói.
H read more...