2 years ago

"Eclesiastes: 12. 1. Lembra-te também do teu Criador"

read more...
2 years ago

"Eclesiastes: 12. 1. Lembra-te também do teu Criador"

read more...