2 days ago

Ołoszenie – szkolenia z turystyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

2 days ago

Zaproszenie – warsztaty sprzedażowe

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

3 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

3 days ago

Decyzja – szkolenia z włoskiego

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

4 days ago

Informacja – treningi z promocji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

5 days ago

Decyzja – kursy z prawa prasowego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

6 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z Power Point

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://wyjazdy-integracyjne.info.pl/ogloszenie-we read more...