5 days ago

Zawiadomienie – kursy z technik pamięciowych

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhtt read more...

5 days ago

Publikacja – szkolenia z angielskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

5 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z ekonomii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

7 days ago

Decyzja – szkolenia z Power Point

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 week ago

Decyzja – kursy z marketingu

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://syste read more...

1 week ago

Anons informacyjny – warsztaty z włoskiego

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

1 week ago

Publikacja – kursy z Linuxa

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...