2 years ago

Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”(Dan tri) – Mới day, Tổng cục Du lịch yeu cầu cac sở VHTTDL cac tỉnh chấn chỉnh tinh trạng du khach nước ngoai sử dụng hướng dẫn vien (HDV) du lịch “chui”, ảnh hưởng dến hinh ảnh du lịch Việt Nam va vi phạm phat luật.

Cong van số 184/TCDL-LH, do Pho tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường ky neu ro: Yeu cầu cac Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương, cac doanh nghiệp lữ hanh quốc tế yeu cầu chấn chỉnh cong tac quản ly hoạt dộng của hướng dẫn vien tren dịa ban.

Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”
Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”


Ảnh minh hoạ
Cong van nay neu ro, trong 2 thang dầu nam 2014, thong qua cong tac thanh tra, kiểm tra, nắm tinh hinh hoạt dộng du lịch tại cac dịa ban trọng diểm tren toan quốc, Tổng cục da phat hiện co hiện tượng nhiều doan khach nước ngoai khi tham quan cac khu, diểm du lịch khong sử dụng hướng dẫn vien du lịch trong nước va sử dụng hướng dẫn vien khong co thẻ.

Day la hiện tượng vi phạm phap luật về quản ly nha nước về du lịch, lam ảnh hưởng trực tiếp dến chất lượng dịch vụ, hinh ảnh du lịch Việt Nam.

Từ thực trạng tren, Tổng cục Du lịch yeu cầu Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch cac dịa phương tang cường cong tac kiểm tra, xử ly nghiem cac trường hợp vi phạm, dảm bảo cac doan khach phải co hướng dẫn vien du lịch quốc tế dẫn doan, nhằm dảm bảo cac quyền lợi, an ninh, an toan cho khach du lịch va khong gay ảnh hưởng xấu dến hinh ảnh du lịch Việt Nam.

Trong trường hợp nếu doanh nghiệp dung HDV người nước ngoai thuyết minh trực tiếp cho khach thi tuy vao mức dộ vi phạm sẽ bị xử ly, thậm chi thu hồi giấy phep kinh doanh lữ hanh quốc tế.

Dối với dịa ban cac tỉnh thiếu hướng dẫn vien du lịch tiếng hiếm, Tổng cục Du lịch yeu cầu cac Sở quản ly du lịch hướng dẫn cac doanh nghiệp sử dụng hướng dẫn vien du lịch quốc tế noi tiếng Anh (hoặc ngon ngữ ma trưởng doan khach quốc tế hiểu dược) dể giới thiệu cho khach, trưởng doan co trach nhiệm dịch cho doan tại chỗ

Trước do, thực trạng HDV khong thẻ va HDV la người nước ngoai lien tục xảy ra tại cac diểm du lịch như Hạ Long, Sapa, Nha Trang,… gay nhiều bức xuc trong dư luận song tinh trạng nay hầu như khong dược chấm dứt.

Song An2 years ago

Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”(Dan tri) – Mới day, Tổng cục Du lịch yeu cầu cac sở VHTTDL cac tỉnh chấn chỉnh tinh trạng du khach nước ngoai sử dụng hướng dẫn vien (HDV) du lịch “chui”, ảnh hưởng dến hinh ảnh du lịch Việt Nam va vi phạm phat luật.

Cong van số 184/TCDL-LH, do Pho tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường ky neu ro: Yeu cầu cac Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương, cac doanh nghiệp lữ hanh quốc tế yeu cầu chấn chỉnh cong tac quản ly hoạt dộng của hướng dẫn vien tren dịa ban.

Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”
Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”


Ảnh minh hoạ
Cong van nay neu ro, trong 2 thang dầu nam 2014, thong qua cong tac thanh tra, kiểm tra, nắm tinh hinh hoạt dộng du lịch tại cac dịa ban trọng diểm tren toan quốc, Tổng cục da phat hiện co hiện tượng nhiều doan khach nước ngoai khi tham quan cac khu, diểm du lịch khong sử dụng hướng dẫn vien du lịch trong nước va sử dụng hướng dẫn vien khong co thẻ.

Day la hiện tượng vi phạm phap luật về quản ly nha nước về du lịch, lam ảnh hưởng trực tiếp dến chất lượng dịch vụ, hinh ảnh du lịch Việt Nam.

Từ thực trạng tren, Tổng cục Du lịch yeu cầu Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch cac dịa phương tang cường cong tac kiểm tra, xử ly nghiem cac trường hợp vi phạm, dảm bảo cac doan khach phải co hướng dẫn vien du lịch quốc tế dẫn doan, nhằm dảm bảo cac quyền lợi, an ninh, an toan cho khach du lịch va khong gay ảnh hưởng xấu dến hinh ảnh du lịch Việt Nam.

Trong trường hợp nếu doanh nghiệp dung HDV người nước ngoai thuyết minh trực tiếp cho khach thi tuy vao mức dộ vi phạm sẽ bị xử ly, thậm chi thu hồi giấy phep kinh doanh lữ hanh quốc tế.

Dối với dịa ban cac tỉnh thiếu hướng dẫn vien du lịch tiếng hiếm, Tổng cục Du lịch yeu cầu cac Sở quản ly du lịch hướng dẫn cac doanh nghiệp sử dụng hướng dẫn vien du lịch quốc tế noi tiếng Anh (hoặc ngon ngữ ma trưởng doan khach quốc tế hiểu dược) dể giới thiệu cho khach, trưởng doan co trach nhiệm dịch cho doan tại chỗ

Trước do, thực trạng HDV khong thẻ va HDV la người nước ngoai lien tục xảy ra tại cac diểm du lịch như Hạ Long, Sapa, Nha Trang,… gay nhiều bức xuc trong dư luận song tinh trạng nay hầu như khong dược chấm dứt.

Song An2 years ago

Triều Tien cho phep “gợi cảm hơn” trang phục của tiếp vien hang khong(Dan tri) – Những nữ tiếp vien của hang hang khong quốc gia Triều Tien – Air Koryo – vừa dược thay dổi dồng phục hang loạt. Thiết kế của bộ dồng phục mới gợi cảm, sang trọng va hiện dại hơn nhiều.

Hinh ảnh dầu tien về bộ dồng phục mới vừa dược dang tải tren trang xa hội của cong ty du lịch lữ hanh Koryo Tours co trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cong ty nay thường xuyen tiến hanh cac chuyến tham quan cho du khach từ Trung Quốc sang Triều Tien, vi vậy, họ ngay lập tức nắm dược sự thay dổi mang tinh dột pha nay của hang bay Air Koryo.Triều Tien cho phep “gợi cảm hơn” trang phục của tiếp vien hang khong

Bộ dồng phục mau dỏ của hang hang khong quốc gia Triều Tien – Air Koryo – da dược thay thế bằng bộ dồng phục mau xanh với kiểu dang hiện dại va gợi cảm hơn.Mau của bộ dồng phục da dược chuyển từ dỏ tươi sang xanh sẫm, phần cổ dược khoet sau hơn, chiếc mu nồi co viền vang giup tang them vẻ chuyen nghiệp, hiện dại của dội ngu nữ tiếp vien hang khong Triều Tien.Dộ dai của chiếc vay cung dược cắt bớt. Những chiếc vay trước kia dều dai it nhất tới dầu gối nhưng với thiết kế mới nay, no da vượt len tren dầu gối. Day co thể coi la một sự thay dổi sau sắc, khong chỉ mang tinh bề nổi về trang phục, diện mạo ma con la những thay dổi về quan niệm thời trang va thẩm mỹ.Triều Tien cho phep “gợi cảm hơn” trang phục của tiếp vien hang khong

Thiết kế dồng phục mới nang dộng, dẹp mắtTheo do, co lẽ chinh những người lanh dạo hang hang khong Air Koryo cung nhận thấy dội ngu nhan vien của họ cần phải dược thay dổi, dược quốc tế hoa mạnh hơn nữa, dể khong trở nen qua lạc hậu so với những dội ngu tiếp vien hang khong nang dộng va chuyen nghiệp dến từ cac quốc gia khac tren thế giới.Lanh dạo Triều Tien – ong Kim Jong-un dược cho la da thong qua dề nghị thay dổi thiết kế dồng phục của hang hang khong quốc gia Air Koryo nhằm “dap ứng những doi hỏi của thế kỷ mới”.Triều Tien cho phep “gợi cảm hơn” trang phục của tiếp vien hang khong

Thiết kế dồng phục cu của cac tiếp vien hang khong hang bay Air Koryo 


Bich Ngọc


Theo Chosun


2 years ago

Tổng cục Du lịch nhận trach nhiệm vụ “quảng ba du lịch Trung Quốc”(Dan tri) – “Dể xảy ra sự cố dang tiếc tại Hội chợ du lịch quốc tế, nhất la trong thời diểm nhạy cảm giữa ta va nước bạn thi trach nhiệm hoan toan thuộc về Tổng cục Du lịch Việt Nam”, lanh dạo Tổng cục Du lịch Việt Nam thẳng thắn thừa nhận.

   Tổng cục Du lịch Việt Nam quảng ba danh thắng Trung Quốc?

Tại buổi họp giao ban 3 thang dầu nam của Bộ Van hoa, Thể thao va Du lịch, lien quan dến vụ treo tranh quảng ba nhầm cho danh thắng Trung Quốc tại Hội chợ du lịch quốc tế (ITB) 2013 diễn ra ở Berlin (Dức), ong Nguyễn Mạnh Cường, Pho Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam len tiếng nhận trach nhiệm.“Day la sự cố dang tiếc xảy ra tại Hội chợ du lịch quốc tế diễn ra tại Dức, nhất la dể xảy ra trong thời diểm nhạy cảm giữa ta va nước bạn. Trach nhiệm nay hoan toan thuộc về Tổng cục Du lịch Việt Nam”, ong Nguyễn Mạnh Cường thẳng thắn thừa nhận. Ong Cường cung cho rằng, sự cố nay la bai học sau sắc dối với Tổng cục Du lịch trong việc xuc tiến quảng ba du lịch trong va ngoai nước.


 


Tổng cục Du lịch nhận trach nhiệm vụ “quảng ba du lịch Trung Quốc”

Bức ảnh xuất hiện tren mạng từ ngay 7/3 khiến nhiều người dặt cau hỏi: “Tổng cục Du lịch Việt Nam quảng ba cho du lịch Trung Quốc?”Ong Nguyễn Mạnh Cường cung cho biết ngay 27/3 vừa qua, Hội dồng kỷ luật của Tổng cục Du lịch da họp dể xem xet xử ly cac ca nhan lien quan.Can cứ vao mức dộ vi phạm, cac ca nhan sẽ bị xử ly theo Luật Can bộ, cong chức, cac mức kỷ luật sẽ dược cong bố cong khai trong thời gian sớm nhất. Người chịu trach nhiệm cao nhất về sai sot nay la lanh dạo Tổng cục Du lịch.Trước do, dầu thang 3/2013 thong tin gian hang Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế (ITB) tại Berlin (Dức) dặt ảnh giới thiệu dịa danh nổi tiếng của Trung Quốc la “Lạc Sơn Dại Phật” da khiến dư luận phẫn nộ. Dang trach hơn, bức ảnh lại dược trưng bay ngay trong gian hang của Tổng cục Du lịch Việt Nam va một số doanh nghiệp du lịch Việt Nam dang tham dự Hội chợ du lịch quốc tế.Nhiều cau hỏi dặt ra va chỉ trich gay gắt cach lam cẩu thả, tắc trach của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Diều gi da khiến Tổng cục Du lịch Việt Nam di quảng ba cho du lịch Trung Quốc?Dược biết, Hội chợ du lịch quốc tế 2013 khai mạc vao tối 5/3 tại thủ do Berlin, Dức thu hut khoảng 170.000 lượt khach. Day la Hội chợ du lịch lớn nhất thế giới co sự tham gia của hơn 10.000 cong ty lữ hanh, khach sạn, hang hang khong, hang vận tải biển va cac linh vực lien quan dến từ 188 quốc gia va vung lanh thổ tren thế giới.Tại day, Tổng cục Du lịch Việt Nam da tổ chức một gian hang chung rộng 142 m2 tại hội chợ dể giới thiệu những sản phẩm du lịch dặc sắc của Việt Nam dến bạn be quốc tế. Cung tham gia gian hang với Tổng cục Du lịch con co Vietnam Airlines va 26 doanh nghiệp lữ hanh, khach sạn tieu biểu.Nguyễn Hằng2 years ago

Hộ chiếu dộc dao của CanadaNhững bức tranh lung linh sắc mau sẽ hiện len khi chiếu tia UV vao cac trang trong quyển hộ chiếu của Canada.Dược phat hanh từ giữa nam 2013, quyển hộ chiếu của cong dan Canada khiến cac tin dồ du lịch tren thế giới phải ghen tị vi tinh dộc dao va sang tạo. Nếu chỉ nhin dưới anh sang binh thường bạn sẽ thấy chung cung giống bao quyển hộ chiểu của cac nước khac. Tuy nhien, khi dược chiếu dưới tia UV (tia cực tim) thi những bức tranh in nổi sẽ hiện len sắc net va ấn tượng.Tất cả cac trang ben trong của quyển hộ chiếu của Canada dều dược in theo cach thức nay. Cac hinh ảnh cung la cach thức quảng ba du lịch va ca ngợi dất nước Canada như hinh la phong, cac nhan vật nổi tiếng, cảnh quan ấn tượng…Dồng thời với cach thiết kế nay cung với một con chip sinh trắc học (cong nghệ sử dụng những thuộc tinh vật ly, dặc diểm sinh học rieng của mỗi ca nhan như van tay, mống mắt, khuon mặt… dể nhận diện) dược gắn vao cac hộ chiếu ca nhan cung giup ngan chặn những hanh vi sao chep, lam giả hộ chiếu một cach tối da nhất.Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Ha Dan (theo Boredpanda)2 years ago

Quảng Binh xếp thứ 8/52 diểm dến ly tưởng cho 2014Tờ bao danh tiếng của Mỹ New York Times vừa binh chọn 52 diểm dến ly tưởng danh cho du khach trong nam 2014. Tỉnh Quảng Binh của Việt Nam dược vinh danh ở vị tri thứ 8 trong danh sach nay.Theo New York Times, sở di Quảng Binh dược binh chọn la một trong những diểm dến hấp dẫn dối với du khach bởi nơi day sở hữu Hang Sơn Doong – một trong những hang dộng lớn nhất thế giới. Hiện nay, lần dầu tien du khach co thể tiếp cận va kham pha hang dộng kỳ vi nay thong qua dơn vị diều hanh tour Oxalis.

Quảng Binh xếp thứ 8/52 diểm dến ly tưởng cho 2014


Hang Sơn Doong của Quảng Binh

Khong gian ben trong hang dộng rộng lớn dến mức co thể chứa toa nha chọc trời 40 tầng. Khong chỉ kỳ vỹ về kich thước, Sơn Doong con co những khối thạch nhu khổng lồ với nhiều hinh thu kỳ thu, dẹp lung linh, huyền ảo. Tại cac diểm co trần hang bị sụp, anh nắng mặt trời rọi xuống, tạo nen thảm thực vật cao tren 15m. Ben trong hang con co cả canh rừng nhiệt dới nguyen sinh dặc biệt với hơn 200 loai thực vật.Hiện nay những chuyến tham Sơn Doong bị hạn chế về số lượng du khach (chỉ 220 du khach dược kham pha hang mỗi nam) dể dảm bảo giữ gin dược khong gian nguyen sơ của danh thắng kỳ thu nay.Dược biết, hang Sơn Doong co chiều rộng 200m, dai it nhất 6,5km, cao hơn 150m. Với kich thước nay, hang Sơn Doong da vượt qua hang Deer của Malysia dể chiếm vị tri hang dộng tự nhien lớn nhất thế giới. Cac nha khoa học va nha tham hiểm cho rằng, hang Sơn Doong dược hinh thanh khoảng 2 – 5 triệu nam trước, khi nước song chảy ngang qua vung da voi da bị vui lấp dọc theo một dường dứt gay. Dong nước lam xoi mon va nạo ra một dường hầm khổng lồ trong long dất dưới day nui.Mới day, Tạp chi du lịch nổi tiếng của Mỹ Business Insider (Mỹ) cung da binh chọn hang Sơn Doong của Việt Nam la một trong 12 hang dộng ấn tượng nhất tren thế giới.Ngoai Quảng Binh, những diểm dến khac lọt vao Top 10/52 diểm dến hấp dẫn cho nam 2014 do New York Times binh chọn gồm: Cape Town, Nam Phi; Christchurch, New Zealand; North Coast, California; bờ biển Albania; Trung tam thanh phố Los Angeles; Namibia; Perth, Uc; Rotterdam, Ha Lan.(Theo Tổ Quốc)2 years ago

dulich 807470

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Dứng dầu trong danh sach nay la thủ do Tokyo (Nhật Bản), ngoai ra con co cac thanh phố nổi tiếng khac như Cape Town (Nam Phi), Lisbon (Bồ Dao Nha)…

1. Tokyo, Nhật Bản

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Thủ do của Nhật Bản dược xếp dầu tien trong danh sach nay. Ở day, du khach luon nhận dược nụ cười than thiện cung những sự giup dỡ khi cần thiết của người dan dịa phương.

2. Cape Town, Nam Phi

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Nếu bạn muốn tim dường dến dai quan sat dể ngắm cảnh, dến bai biển với nhiều chu chim canh cụt hay dơn giản chỉ la một quan an ngon hay cứ hỏi người di dường, người dan ở day sẽ luon hướng dẫn cho bạn một cach tận tinh.

3. Lisbon, Bồ Dao Nha

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Thủ do Lisbon của Bồ Dao Nha cung la một thanh phố rất than thiện, bạn co thể ngồi quan ca phe va thoải mai tro chuyện với người ben cạnh cho du bạn khong hề quen biết.

4. Stockholm, Thụy Diển

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Tại thủ do của dất nước hạnh phuc thứ 3 của thế giới, người dan dịa phương sẽ rất vui vẻ phục vụ bạn thức uống tren những chiếc phao ở bờ biển.

5. Dubrovnik, Croatia

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Người dan ở thanh phố ven biển Dịa Trung Hải nay luon danh cho du khach sự don tiếp nồng hậu va than thien.

6. Cancun, Mexico

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Dến du lịch tại thanh phố Cancun của quốc gia Bắc Mỹ nay, du khach sẽ dược chao don nhiệt tinh vao cac lễ hội ven biển của người dan dịa phương.

7. Istanbul, Thổ Nhi Kỳ

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

It người nghi rằng day la một thanh phố than thiện, nhưng sự thật la như vậy. Người dan ở day sẵn sang hướng dẫn va giới thiệu với du khach về van hoa, ẩm thực… của thanh phố cổ xưa nay.

8. Athens, Hy Lạp

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Nếu như khong thể tim dường dến tham thanh cổ Acropolis, bạn hay hỏi người dan dịa phương, họ sẽ nhiệt tinh chỉ dường hoặc di cung bạn dến thanh cổ nay một cach tự nguyện.

9. Copenhagen, Dan Mạch

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Day la thủ do của dất nước hạnh phuc nhất tren trai dất, vi thế khi dến day, du khach sẽ dược don tiếp nồng hậu va than thiện, dược trải nghiệm cảm giac hạnh phuc như những người dan bản dịa.

10. Dublin, Ai len

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Hay cụng ly với người dan dịa phương, bạn sẽ thấy họ la những người rất than thiện va hiếu khach.

HuPaTheo Huffingt On Post