1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z team buildingDecyzja – szkolenia z podejmowania decyzji

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

1 month ago

Publikacja – kursy z pakietu OfficeOłoszenie – treningi z adrogologii

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z coachinguZaproszenie – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia sprzedażoweOłoszenie – szkolenia z systemów ocen

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Obwieszczenie – treningi z kodeksu cywilnegoOłoszenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006read more...

1 month ago

Zaproszenie – warsztaty z mentoringuAnons informacyjny – treningi z pedagogiki

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://team- read more...

1 month ago

Zawiadomienie – warsztaty z prawa prasowegoOłoszenie – szkolenia z algebry

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://szkolenia-online read more...