5 days ago

Obwieszczenie – kursy z niemieckiego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

5 days ago

Zaproszenie – szkolenia z niemieckiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

5 days ago

Obwieszczenie – warsztaty z rozwiazywania problemów

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

6 days ago

Informacja – szkolenia z prawa prasowego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http: read more...

7 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z biologii

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://zarzadzanie-projektem.edu.pl/aktualnosci-egzami read more...

1 week ago

Obwieszczenie – szkolenia z włoskiego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://integracyjne.edu.pl/informacja-test-szkola-trenerow/< read more...

1 week ago

Informacja – szkolenia z programowania

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...