3 hours ago

Anons informacyjny – warsztaty z pierwszej pomocy

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 day ago

Ołoszenie – szkolenia z hiszpańskiego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

2 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z pedagogiki

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013read more...

4 days ago

Decyzja – kursy z fińskiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://menedzerskiegry.wordpress.com/2016/08 read more...

4 days ago

Ołoszenie – szkolenia z systemów ocen

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

5 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z rekrutacji

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013read more...

5 days ago

Decyzja – kursy z prowadzenia rezentacji

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006read more...