11 hours ago

Ołoszenie – szkolenia z konfliktów

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps:// read more...

1 day ago

Zawiadomienie – kursy z prawa prasowego

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...

1 day ago

Ołoszenie – szkolenia z kreatywności

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

3 days ago

Obwieszczenie – kursy z coachingu

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

3 days ago

Ołoszenie – szkolenia z Windowsa

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

4 days ago

Zawiadomienie – szkolenia sprzedażowe

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

5 days ago

Informacja – szkolenia z integracyjne

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://systemyocen.wordpress.com/2 read more...