1 day ago

Informacja – szkolenia z Excela

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

5 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z algebry

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

6 days ago

Zawiadomienie – treningi z doradztwa kryzysowego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://assessmend.wordpress read more...

6 days ago

Decyzja – treningi z informatyki

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z meycyjny

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 week ago

Zawiadomienie – treningi z zarządzania

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

3 weeks ago

Publikacja – szkolenia z programowania

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...