4 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z public relations

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...

4 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z rosyjskiego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://ass read more...

6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z prawa karnego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

6 days ago

Publikacja – szkolenia z fińskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://badaniasatysfakcjipr read more...

7 days ago

Ołoszenie – warsztaty z wiedzy o społeczeństwie

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

7 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z pakietu Office

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

2 weeks ago

Informacja – warsztaty z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...