सुदुरपश्चिम आवाज

बिसुद्द मनोरञ्जन , तपाइँ हरुको मनोरंजन को हरपल को साथि

सुपर हिट deuda

https://www.youtube.com/watch?v=IOlHCgJOJUc