ahmadphontrics1

phone trics

phone trics
yau muna dauke da bayanan sirri na MTN NG, karƙu bari abarku a baya