Khach sạn Paradise

Khach sạn Paradise

Dịa chỉ: 01 Phạm Phu Thứ, P Hải Chau , Q Hải Chau , TP Da Nẵng

Tel: 0511 3664455; Fax: 0511 3664545

Email: info@paradisehotel.vn

Website: hotel84.com/da-nang/khach-san-paradise.html

Số phong: 16

var num_image = 10

Với vị tri nằm ngay trung tam thanh phố, tren con dường ven song Han thơ mộng dẹp nhất Da Nẵng, Khach sạn Paradise thực sự la một diểm nghỉ ngơi ma bạn nen dừng chan khi dến với miền Trung Việt Nam. Với vị tri li tưởng va dắc dịa do, bạn co thể ngắm dong song Han lung linh, nui Sơn Tra, nui Ngu Hanh Sơn, hoặc chỉ với 10 phut tản bộ quy khach co thể dến tham quan dược khu Bảo tang dieu khắc Champa, nơi con lưu giữ những cổ vật dộc dao của nền van hoa Cham, dược Viện nghien cứu Viễn dong (Phap) tim thấy nam 1915, kham pha cac hoạt dộng van hoa của người dan dịa phương, hoặc ngắm nhin toan bộ thanh phố biển từ tren cao. Va từ san bay Quốc tế hoặc từ Ga tau Da Nẵng ,với 5 phut Taxi quy khach da về dến Khach sạn.

khach sạn gia rẻ nha trang 2013 Paradise dược thiết kế theo lối kiến truc hiện dại, nằm ngay trung tam tham quan, giải tri, mua sắm của thanh phố Da Nẵng.

 

Khach sạn gồm 8 tầng với 16 Phong khach dược lắp dặt dầy dủ cac trang thiết bị hiện dại, nhằm thỏa man cac nhu cầu ngay cang cao của khach hang như: hệ thống nước nong – lạnh, TV truyền hinh cap, tủ lạnh, diều hoa , wifi…

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

PHONG STANDARD

4 phong Standard

PHONG SUPERIOR

2 phong Superior 

PHONG DELUXE DOUBLE

4 phong Deluxe Double

PHONG DELUXE TRIPLE

4 phong Deluxe Triple 

PHONG VIP

2 phong VIP 

Cac phong  dược trang bị diều hoa nhiệt dộ, ti-vi man hinh phẳng truyền hinh cap với cac kenh xem phim giải tri, tiện nghi phong tắm . Hệ thống WIFI miễn phi trong phong va cac khu vực cong cộng, diện thoại trong nước va quốc tế.

Loại phongGiaStandard350.000 vndSuperior420.000 vndDeluxe Double490.000 vndDeluxe Triple690.000 vndVIP790.000 vnd Dặt ngay

 

·         Dịch vụ cung cấp phương tiện du lịch (cung cấp xe 4-16 chỗ)

·         Dịch vụ check-in, check-out trong vong 24 giờ

·         Khu cất giữ hanh ly

·         Dịch vụ giặt la

·         Dịch vụ gọi dồ an trong phong

·         Dịch vụ dặt ve may bay

·         Va tư vấn về cac tuyến tour du lịch

·         Diện thoại dường dai trong nước va quốc tế

·         Dịch vụ photocopy va fax

·         Dịch vụ in ấn

·         Dịch vụ dịch thuật

·         Dịch vụ chuyến phat nhanh bưu kiện