3 chỉ số đo tăng trưởng của con mẹ không thể không nhớ

Vòng đầu của trẻ sơ sinh là 32-34cm, lúc 1 tuổi là 44-46cm, 2 tuổi là 48cm và đến 5 tuổi vòng đầu là 50cm.Lúc 12 tháng chiều cao địu trẻ em mothercare 4 tư thế của trẻ đạt được 75cm.

Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm thứ hai của trẻ là 10cm, mức tăng trung bình hàng năm thứ ba 4 ~ 7.5cm.

0 tháng tuổi – 34,8 cm

12 tháng tuổi – 45 cm

33 tháng tuổi – 48,4 window.ayboll=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.ayboll||{};if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//edge.ayboll.com/ayboll/js/widget.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","ayboll-wjs"));