Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W chwili obecnej w naszym kraju poziom bezrobocia plasuje się niestety na dość wysokim pułapie (w tym momencie jest to mniej więcej dwanaście proc.). Trudno mówić o wiarygodności danych ale jesteśmy wstanie przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja osób bezrobotnych jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie pozyskują przychodów a z 2-giej nie są w stanie zaciągnąć żadnego kredytu posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w minionym czasie ujawnił się na rynku usług pożyczkowych kompletnie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. pozyczki hipoteczne Teraz kliknij tutaj

Jest to na pewno dobra informacja dla każdej osoby, jaka nie posiada zatrudnienia a występują u niej nieprzewidziane koszty np. przymus wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a którego zdobycie wiąże się z szeregiem wymagań jakie pozostaje wykonać. W pierwszej kolejności wypada zakomunikować, że tego typu kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych poświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy sumę 2 tys. złotych dochodu netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny także dla osób które nie mają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania żadnych składek.