dulich 751628

Thiếu nữ miền “Cao nguyen da” cung nhau dua sắc

(Dan tri) – Nhằm ton vinh vẻ dẹp dằm thắm, dịu dang của người thiếu nữ cac dan tộc tỉnh Ha Giang, tối 25/4 tại san vận dộng trung tam huyện Meo Vạc (Ha Giang) da diễn ra chung kết cuộc thi “Người dẹp miền Cao nguyen da”.

Day la lần dầu tien cuộc thi “Người dẹp miền Cao nguyen da” dược tổ chức danh cho thiếu nữ cac dan tộc co hộ khẩu thường tru tại tỉnh Ha Giang. Cuộc thi la một trong những hoạt dộng nổi bật nhất trong suốt tuần van hoa du lịch lễ hội Chợ tinh Khau Vai do TW Hội Lien hiệp thanh nien, Hội LHTN tỉnh Ha Giang va UBND huyện Meo Vạc cung phối hợp tổ chức từ ngay 24-26/4.

Thiếu nữ miền “Cao nguyen da” cung nhau dua sắcCac thi sinh tham dự cuộc thi trong phần trinh diễn trang phục truyền thống.

Sau khi trải qua cac vong sơ tuyển, Ban tổ chức da chọn ra 27 người dẹp dến từ 17 huyện, thanh phố tren dịa ban tỉnh Ha Giang tham gia vao vong chung kết. Họ dều la những doan viện thanh nien xuất sắc, nhiệt tinh tham gia cac hoạt dộng tinh nguyện của doan, hội.

Tại dem chung kết, những người dẹp da co cơ hội thể hiện minh qua cac phần thi trinh diễn trang phục ao dai, trang phục truyền thống va phần thi tai nang. Ban tổ chức da chọn ra 6 thi sinh xuất sắc nhất tham gia vao phần thi ứng sử.

Thiếu nữ miền “Cao nguyen da” cung nhau dua sắcThi sinh Lưu Thị Hoa, người dan tộc CLao xuất sắc gianh giải nhất của cuộc thi.

Thiếu nữ miền “Cao nguyen da” cung nhau dua sắcLưu Thị Hoa (ở giữa) cung hai thi sinh dạt giải nhi của cuộc thi.

Kết thuc cuộc thi, ngoai danh hiệu thi sinh co khuon mặt dẹp nhất Lưu Thị Hoa, người dan tộc Clao da xuất sắc gianh dược giải nhất của cuộc thi.

Ben cạnh giải nhất dược trao cho Lưu Thị Hoa, Ban tổ chức da trao giải nhi cho hai thi sinh Dinh Thị Nhung va thi sinh Hoang Thị Hải Hiền. Ngoai giải thưởng bằng tiền mặt, cac thi sinh doạt giải con dược nhận Giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức Cuộc thi “Người dẹp miền cao nguyen da” nam 2014.

Nhữ Trang