3 years ago

Ton vinh, bảo tồn va phat triển cac nghề thủ cong truyền thống của Ha Nội(Dan tri) – Tối ngay 9/10 tại Cung van hoa thế thao Quần Ngựa da diễn ra chương trinh khai mạc Lien hoan Du lịch lang nghề truyền thống Ha Nội 2014 với chủ dề “Tinh hoa read more...3 years ago

Salinda Premium Resort and Spa hoạt dộng từ 15/10Khu nghỉ mat dược kiến tạo tren y tưởng giao thoa giữa van hoa bản dịa va kiến truc dương dại với 122 phong nghỉ va biệt thự sang trọng theo tieu chu read more...3 years ago

Lượng khach tham di sản Huế tang mạnh trong 4 ngay nghỉ lễ(Dan tri) – Ngay 5/1, theo TS.Phan Thanh Hải, Giam dốc Trung tam Bảo tồn Di tich Cố do Huế, lượng khach du lịch dến tham quan tang mạnh với khoảng gần 3 vạn khach.

read more...3 years ago

Về Vung Chua – Dảo Yến tri an 27/7Về Vung Chua – Dảo Yến tri an 27/7-  Thang 7, tấm long những người dang sống khon nguoi day dứt, tưởng nhớ dến cong read more...3 years ago

dulich 751628

Thiếu nữ miền “Cao nguyen da” cung nhau dua sắc

(Dan tri) – Nhằm ton vinh vẻ dẹp dằm thắm, dịu dang của người thiếu nữ cac dan tộc tỉnh Ha Giang, tối 25/4 tại san vận dộng trung tam huyện Me read more...3 years ago

dulich 562350

Tham Napie – lang nghề mưu sinh từ “thần chết”

Từ việc tai chế cac sản phẩm của dạn bom thanh những vật dụng dơn giản nhưng rất cần thiết cho cuộc sống, người dan Napie (Xieng Khoảng read more...3 years ago

dulich 68404

Quảng ba thương hiệu tra Thai Nguyen ra thế giới

(Dan tri) – Nhằm khẳng dịnh thương hiệu “Dệ nhất danh tra” của Việt Nam với du khach trong nước va quốc tế, phat huy, bảo tồn cac gia trị van read more...