2 years ago

Infiintare SRL-d

Cererea de înregistrare (original) - formular; Anexa 1 privind înregistrarea fiscala - formular; Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte ca persoana juridica îndeplinest read more...