2 years ago

Gwarancje połączone z rozwiązaniem tymczasowo aresztowanego System kontroli z tytułu

Gwarancje powiązane z rozwiązaniem tymczasowo aresztowanego

System kontroli z urzędu

Razem z art. 253§1 środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek jakich przeżył on read more...