2 years ago

Photocopy Ricoh Ft 5035

– Đặt giấy trên DADF chưa chính xác dẫn đến việc quét lệchKhắc phục:

– Chỉnh lại các size giấy cho hợp lý

– Đặt lại giấy

4. Nếu máy photocop read more...