3 years ago

ผลแห่งการทำผิด จึงต้องมีการประกันตัว แม้ว่าจะทำชั่วจริงใช่ไหมก็ตามแต่ในช่วงต้น หากมีจุดกำเนิดความเป็นจริง

ที่ได้มีการทำตน ผลแห่งพฤติการณ์นั้นคือกรรมดีและก็ไม่ดี ทำไม่ดีแต่บางทีก็นอกกฎหมาย คร read more...3 years ago

ผลแห่งการกระทำผิด จึงต้องมีการประกันตัว หากแม้จะประพฤติผิดจริงใช่ไหมก็ตามแต่ในชั้นแรก หากมีเค้ามูลความจริง

ที่ได้มีความประพฤติ ผลแห่งการปฏิบัติตนนั้นคือกรรมดีและก็ไม่ดี ทำไม่ดีบางโอกาสก็นอกก read more...