12 months ago

סטריאוטיפים על דיור מוגן

מבוגרים ובני גיל הזהב לא תמיד יודעים מה באמת מתרחש במוסדות דיור מוגן. הם ניזונים משמועות וסטריאוטיפים, אך לאחר מכן מופתעים לגל read more...