1 year ago

làm bằng đại học xây dựng

chuyên làm bằng đại học, trung cấp giá rẻ tại TPHCM, Hà Nội chỉ là lăng xê, và khi thực hành cung cấp dịch vụ họ sẽ thực hiện ép giá vì thấy khách hàng cần. thực tại, đây là quan niệm ho read more...1 year ago

hướng dẫn làm bằng đại học giả

nhan lam bang cao dang và muốn tăng quan tiến chức cho mai sau sau nay thì điều trước hết bạn sẽ nghĩ là phải làm một cái bằng đại học hẳn hoi để sau này có chuyện gì liên quan tới bằng cấp thì read more...