2 years ago

Nói tới đến thủ tướng Margaret Thatcher


Margaret Thatcher, Nữ Namto63ng tho61ng Thatcher (biệt hiệu: Margaret Hilda Roberts, 13 tháng 10 năm 1925 đến 8 tháng 4 n read more...