3 years ago

Pożyczki Prywatne


Takich pożyczek użyczają prywatni inwestorzy, na postanowieniachprzy Kodeksie Cywilnym. Umowa pożyczki prywatnej podpisywana jest zawsze w formie aktu notarialnego.
create a blog