1 year ago

Cần sa là gì?

Cần sa là gì?

Cần sa (Cannabis) là một chi thực vật có hoa gồm 3 họ chính (và 7 loại hay chi) Indica, Sativa và Ruderalis.

Được biết với cái tên như Tà read more...