3 years ago

Przedsiębiorstwo Google zwróciła się do Federalnej Komitet Łączności o zgodę na testy bezzałogowych samolotów, które mają dawać możliwość bezprzewodow

Biznes Google zwróciła się do Federalnej Jury Łączności o zgodę na testy bezzałogowych samolotów, które mają przynosić bezprzewodowy dostęp aż do internetu - powiada Gazeta Wyborcza.

Make your blog famous

create a blog