5 months ago

Maazi

Mere Maut ka tamasha sarey amm dektho ho

Kehthey ho meine ess sebhi badey ghum dekhey hai 


Tu kabhi apney hasthi yeah sawaal kar ke dekh

Mere Maazi par kithne rothey hai.

read more...

5 months ago

Gufthugu - o Paymaney

Gufthugu Hazzar Hue Pichle Bathoon Par..

 

Na Jaleey Charag..

 

Na Roshon Hue Paymaney..

read more...

5 months ago

Aatish - e - Jahaan

Yun Jaal uthe Attishey Jahaan

Key Usme Sub Kuch Jalgaya

 

Tinka read more...