12 months ago

ĐẶC TÍNH GÓC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Đặc tính góc công suất máy điện đồng bộ là quan hệ P = f()
Khi E0 = const; U = const.
Trong đó : góc tải giữa các vectơ sức điện động read more...